Havnevej 33, DK 3300 Frederiksværk - Tlf: +45 4777 0333 - Fax: +45 4777 0302 - Mail: info@dansteel.dk
Du er her: Produkter » Service » Z-kvaliteter/Z-prøvning

Søgning

 

    Havnevej 33, DK 3300 Frederiksværk - Tlf: +45 4777 0333 - Fax: +45 4777 0302 - Mail: info@dansteel.dk

Z-kvaliteter/Z-prøvning


"Lamellar tearing"
Svejsning skaber som regel betydelige spændinger i grundmaterialet, hvilket kan resultere i revnedannelser. Disse revner, der oftes optræder parallelt med pladens overflade, benævnes "lamellar tearing" og forårsager en svækkelse af stålet i tykkelsesretningen.
I svejste stålkonstruktioner, hvor belastningen overføres til pladens tykkelsesretning, kan der som følge af "lamellar tearing" opstå "udrivningsbrud".
Et "udrivningsbrud" i forbindelse med bærende dele kan have alvorlige konsekvenser!
Z-kvaliteter
Stålplader leveres sædvanligvis med styrkegarantier i enten pladens valseretning eller i pladens bredde (hhv. x- og y-retning), hvorimod egenskaber i pladens tykkelsesretning (z-retning) er uspecificerede.

Ved hjælp af en særlig produktionsproces, hvor bl.a. stålets svovlindhold reduceres, er det dog muligt at levere plader med garanterede egenskaber i tykkelsesretningen, såkaldte "Z-kvaliteter". På Z-kvaliteter er risikoen for "Lamellar-tearing" reduceret til et minimum.

Bestilling af Z-kvaliteter anbefales til alle steder, hvor svejsning kombineres med belastninger i pladens tykkelsesretning. Alle sædvanlige pladekvaliteter kan leveres som Z-kvaliteter.
Z-prøvning
Før levering af Z-kvaliteter udtages specielle Z-prøver, hvor kontraktionen (trækprøvens arealreduktion i brudstedet) registreres. En høj kontraktion er udtryk for gode Z-egenskaber.

Normer og regler
Z-prøvning kan foretages ifølge normer og regler fra:

 > EN 10164  Z15, Z25, Z35.
 > SEL-096  Z15, Z25, Z35.
 > Klassifikationsselskaberne:  Det Norske Veritas, Lloyd's Register,
 Germanisher Lloyd, Bureau Veritas,
 American Bureau of Shipping
 > Eller efter aftale.  
   Z15: Z% gsnt = 15%, Z% min = 10%
 Z25: Z% gsnt = 25%, Z% min = 15%
 Z35: Z% gsnt = 35%, Z% min = 25%

Opdateret 22. september 2005
Copyright © - www.dansteel.dk
Dansk English Tilbage til forsiden Udskriv Indholdsoversigt