Havnevej 33, DK 3300 Frederiksværk - Tlf: +45 4777 0333 - Fax: +45 4777 0302 - Mail: info@dansteel.dk
Du er her: Miljø » Miljø

Søgning

 

    Havnevej 33, DK 3300 Frederiksværk - Tlf: +45 4777 0333 - Fax: +45 4777 0302 - Mail: info@dansteel.dk

Miljøledelse

 Klik for stort format
Opdateret den 6. apr. 2017
(45,3 Kb)

NLMK DanSteel A/S ønsker at skåne miljøet mest muligt og virksomheden er derfor i 2013 blevet certificeret i henhold til den internationale standard DS/EN ISO 14001:2004 af Det Norske Veritas, Business Assurance, Danmark A/S. Miljøledelse har i mange år været god praksis på Det Danske Stålvalseværk A/S og NLMK DanSteel A/S. 

NLMK DanSteel A/S har vedtaget en miljøpolitik, som beskriver, hvad vi vil på miljøområdet, og vi har vedtaget en række miljømål og miljøhandlingsplaner, som beskriver

  • hvilke miljøområder vil vi forbedre
  • hvordan vil vi gøre det
  • hvornår skal vi have nået målene

Miljøpolitikken kan ses her
 

Som ansvarlig produktionsvirksomhed ønsker NLMK DanSteel A/S at nedbringe miljøbelastningen gennem udvikling og forbedring af produktionsteknikkerne med renere teknologi. Senest har vi etableret Europas mest moderne valsestol til store kvalitetsplader. Vi vil gerne sikre, at pladeværkets drift kan leve op til vore egne miljøkrav om at begrænse påvirkningen af det omgivende miljø, herunder minimere støjgener og skadelige emissioner til luft, vand og jord. Men vi har også andre miljømål, fx, arbejder vi på den størst mulige genanvendelse af spildprodukter og affald, samt at vi modtager færrest mulige støjklager. NLMK DanSteel A/S er en af jernindustriens storproducenter og da vi er centralt placeret i en mindre provinsby er det afgørende for vort virke, at miljøbelastningen kan nedbringes. Derfor søger vi hele tiden at opretholde en god kontakt til vore naboer i Frederiksværk og informerer mest muligt om vore forskellige aktiviteter.

Det certificerede miljøledelsessystem ISO14001 skal sikre, at

•  NLMK DanSteel A/S arbejder i overensstemmelse med den vedtagne miljøpolitik

•  alle relevante medarbejdere involveres i virksomhedens miljøarbejde og får en miljøbevidst adfærd, som kan medvirke til, at NLMK DanSteel A/S får den størst mulige effekt af miljøindsatsen

•  lovgivningen samt alle gældende miljøkrav og godkendelsesvilkår efterleves

•  der er åbenhed og synliggørelse omkring alle miljøspørgsmål

Grønt Regnskab
NLMK DanSteel A/S udarbejder hvert år et ”Grønt Regnskab”, der viser forbruget af råvarer samt emissioner af diverse forurenende stoffer og spildprodukter. Regnskabet findes som et fast punkt på vores hjemmeside.

Miljøgodkendelser
DanSteel A/S fik fornyet sin miljøgodkendelse i 2006, idet den gamle godkendelse som blev overtaget ved købet i 2002 af det konkursramte Det Danske Stålvalseværk A/S skulle revideres af Frederiksborg Amt. Miljøstyrelsen overtog myndighedskompetencen i 2007 og dermed arbejdet med tilsyn og godkendelser. Næste revision sker i 2014.

Oversigt over virksomhedens miljøgodkendelser kan findes i ”Grønt Regnskab”.

Siden er opdateret den 20. maj 2014

 

Copyright © - www.dansteel.dk
Dansk English Tilbage til forsiden Udskriv Indholdsoversigt