Havnevej 33, DK 3300 Frederiksværk - Tlf: +45 4777 0333 - Fax: +45 4777 0302 - Mail: info@dansteel.dk
Du er her: 2. maj 2011 - Pressemeddelelse Årsregnskab

Søgning

 

    Havnevej 33, DK 3300 Frederiksværk - Tlf: +45 4777 0333 - Fax: +45 4777 0302 - Mail: info@dansteel.dk

Pressemeddelelse

2. maj 2011

DanSteel A/S ser positivt på fremtiden

En forbedring af resultatet af den primære drift i 2010 i forhold til 2009 med 165 million DKK, med et resultat af primær drift på –8 mio. DKK. Isoleret set er resultatet ikke tilfredsstillende, men når finanskrisen og de deraf følgende markedsforhold inddrages i det samlede billede, så må vi anse resultatet for 2010 for at være tilfredsstillende. Dette var konklusionen på bestyrelsesmødet i DanSteel A/S den 29. april, hvor regnskabet for 2010 blev godkendt.

DanSteel A/S har i 2010 oplevet at fremgangen i efterspørgslen har været langt mindre end forventet ved årets begyndelse, og som følge heraf er den voldsomme priskonkurrence som kendetegnede hele stålmarkedet i 2009 fortsat gennem 2010. Først sidst på året har der været en stigning i både efterspørgslen på stålplader og i prisniveauet. På råvaresiden har der derimod gennem året været kraftigt stigende priser på slabs (råstål), hvilket har sat rentabiliteten under kraftigt pres.

Den opadgående tendens i markedet er en af indikatorerne på et positivt resultat i det kommende år. En anden er, at DanSteel A/S nu begynder at se resultaterne af de senere års bevidste satsning på højkvalitetsstål, så som kedelstål og off-shore kvaliteter, samt på at etablere en stærk position på havvindmøllemarkedet, som er en niche med relativt få konkurrenter. Dette segment har dog stadig været påvirket af manglen på finansiering.

På trods af årets regnskabsresultat holder DanSteel A/S fast i strategien og de deraf følgende investeringer i produktionsapparatet og DanSteel A/S har i 2010 investeret 63 mio. DKK. Ydermere har DanSteel A/S i 2011 igangsat investeringen i en ny stærkere og bredere valsestol, som forventes afsluttet i anden halvdel af 2012. Denne investering, som samlet set udgør ca. 750 mio. DKK., vil være kraftigt medvirkende til fortsat at forbedre DanSteel A/S’ konkurrenceevne.

Forventningerne til 2011 er, sammenlignet med 2010, positive, og DanSteel A/S’ ledelse forventer et positivt resultat af den primære drift i størrelsesordenen 20–25 mio. DKK. som følge af større salg og stigende markedspriser, da man arbejder intenst på at videreudvikle og forbedre selskabets beredskab til at følge udviklingen inden for selskabets nuværende og fremtidige markeder.

Om DanSteel A/S

DanSteel A/S’ hovedaktivitet er produktion af og handel med stålplader, herunder plader der efter-behandles med slyngrensning og priming samt figurskårne plader.

Pladerne fremstilles af slabs (råstål), hvor størstedelen er produceret af OJSC Novolipetsk Steel (NLMK) i Rusland.

Pladerne sælges fortrinsvis i det nordlige Europa.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Yury A. Tarasov, tlf. 47 77 03 33

Website: www.dansteel.dk

Copyright © - www.dansteel.dk
Dansk English Tilbage til forsiden Udskriv Indholdsoversigt